Ouderbijdrage

Ouderbijdrage is de bijdrage die ouders moeten betalen voor een van de volgende zaken:

  • Kinderopvang
  • Jeugdzorg
  • Studie kosten / kosten school / schoolgeld

Kinderopvang

Voor kinderopvang is ouderlijke bijdrage een betere benaming, omdat een ouderbijdrage vaak een vrijwillige ouderbijdrage is.

Schatting kinderopvang prijzen 2012
1e kind: 2 dagdelen per week: € 52,- per maand
2e kind: 2 dagdelen per week: € 43,- per maand
3e kind: 2 dagdelen per week: € 34,- per maand

Jeugdzorg

Soms is het nodig dat een kind tijdelijk buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed. Voor meer informatie over ouderenbijdragen jeugzorg verwijzen je graag door.

Schoolgeld

Vaak vragen scholen een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, dus niet verplicht.
De medezeggenschapsraad van de school bepaalt de hoogte van het bedrag . In een overeenkomst tussen de ouder(s) en school worden afspraken over welke aanvullingen het kind recht heeft, zoals schoolreisjes en excursies. Het kind kan uitgesloten worden voor deze activiteiten als de bijdrage niet is betaald. Het is door scholen echter niet toegestaan om een kind te weigeren of van school te sturen als de ouderbijdrage niet is betaald. Voor lesmateriaal zoals boeken is de ouderbijdrage niet bedoeld.
De bijdrage voor het schoolfonds kan via een tegemoetkoming bij de gemeente aks ze de bijdrage niet kunnen betalen. Scholen kunnen zich op een bepaald sociaal milieu richten door een hoge ouderbijdrage te vragen.

top