Algemene voorwaarden

De gebruiker verklaard met de toegang tot babywebsite.nl alsmede de aangeboden informatie en materiaal kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en deze te begrijpen, daarmee in te stemmen alsmede daaraan gebonden te zijn.

Deze website is met uiterste zorg samengesteld. Wij nemen uiterste discretie in acht bij de samenstelling van deze website. Desondanks aanvaren wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. De gebruiker is echter altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt op basis van de (gebruikte) informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de informatie op onze website en de informatie kan op elk moment zonder beperking worden veranderd.

Intellectuele eigendom
1. Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
2. Teksten en beelden zijn van hun respectieve eigenaars en op verzoek kunnen beelden van de website worden verwijderd als aangetoond is dat de aanvrager de respectieve eigenaar is. Het is niet toegestaan teksten te kopiëren of over te nemen van onze website. De teksten en beelden kunnen beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
3. De informatie die wij verstrekken is over het algemeen afkomstig van externe bronnen.

Geen aansprakelijkheid
Wij zullen alles doen om zo nauwkeurige en intellectuele informatie op onze website op te nemen. Echter op welke wijze dan ook, ook het niet elders genoemde, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welk risico, gevolg of schade die voortvloeit met, via onze website, diensten of zaken buiten onze website om en/of het uitvallen/onbereikbaar zijn van onze website.

top